Hjem >

Ulstein Videregående Skole

Oppstart: November 2001
Ferdigstilt: Juli 2014
Prosjektgiver: 

Litt om prosjektet:

Vi startet grunnarbeidet på nybygget i november 2001. Parkeringsplasser, beplanting, naturmurer, kantstein og asfaltering ble startet på i mars 2002. Alle arbeider skal være ferdigstilt juli 2003.