Hjem >

Ulstein Kjøpesenter, Blåhuset.

Oppstart: Februar 2001
Ferdigstilt: November 2001
Prosjektgiver: 

Litt om prosjektet:

Vi utførte grunnarbeidet til Ulsteinviks første kjøpesenter. Arbeidet ble startet i februar 2001 og stod ferdig i november 2001. Da hadde vi rivet "Skeidebygget", gravet ut byggegruben for parkering i underetasjen, utført tekniske anlegg innvendig og utvendig, kantstein, helle og brosteinlegging.


Nettsiden til Blåhuset