Hjem >

Støylane Barnehage

Oppstart: August 2005
Ferdigstilt: Januar 2006
Prosjektgiver: Barnebygg AS

Litt om prosjektet:

Vi ble tildelt grunnarbeidet på denne barnehagen som ligger nedenfor Hofsetråsa i august 2005.

Barnehagen er en 6 trinnsbarnehage over to plan. I tillegg til utgraving og planering av området som barnehagen er på, ca. 7 500 m2, skal vi lage parkeringsplasser og ny veg fra den nye samleveien fra Varleitet/Hofset.

Arbeidene skal være ferdig januar 2006.
Asfaltering ble utført mai 2006.

Byggherre er Barnebygg AS