Hjem >

Næringsbygg Brattøra, Ulsteinvik

Oppstart: 2003
Ferdigstilt: 2005
Prosjektgiver: Brattøra Eiendom

Litt om prosjektet: 

Vi ble tildelt dette arbeidet i desember 2003. Arbeidet med riving av gamle bygninger startet februar 2004. Videre skal vi legge om en elv ca. 150m, grave byggegruber for nye bygninger, bygge nye kommunale tilkomstveier og rundkjøring, opparbeide parkeringsarealer, beplanting og natursteinmuring ved parkanlegg ved ny elv, og nye tekniske anlegg for el/tele og kommunale ledinger.