Hjem >

Havn Vattøya

Oppstart: Juni 2004
Ferdigstilt: Juli 2004
Prosjektgiver: Dag Ulstein Kristensen

Litt om prosjektet:

Vi fraktet ut maskiner og utstyr 23 juni 2004, og startet med boring av havnen. De første tre salvene ble tatt under normal fjøre, og resten av salvene ble tatt mellom fjøre og flomål, totalt ca. 3 000 pfm3. Areal på havnen er ca. 600 m2. sprengingsarbeidet ble avsluttet 8 juli. Videre skal vi laste ut steinmassene for å bygge en molo på ca. 20 meter. Resten av steinmassene skal brukes til området rundt havna, vei til hytten og ved hytten, som ligger ca. 50 m fra havnen.

Dette er andre gang vi er på Vattøya og bygger havn. Den første havnen bygget vi i 1998, og var til Harald Lauvstad.