Hjem >

Hareid Sokn

Oppstart: 2003
Ferdigstilt: Mars 2003
Prosjektgiver:

Litt om prosjektet:

Vi utførte masseutskifting for nytt gravsted på Hareid Kyrkjegard og legging av nytt teknisk anlegg i forbindelse med dette. Arbeidet stod ferdig 31 mars 2003.