Hjem >

Brattøra Sydsiden, Ulsteinvik.

Oppstart: Mai 2004
Ferdigstilt: November 2004
Prosjektgiver: Brattøra Eiendom

Litt om prosjektet:

Her skal opp et bygg på ca. 1 000 m2, og 1 500 m2 med parkeringsplasser og tilkomstveier / gangveier. Videre må vi legge om kommunale ledninger, og tilføre vann, el. og teleledninder. Bygget skal stå i et tidligere myrlendt område, så vi må påregne endel masseutskifting i byggegruber.

Hovedentreprenør er Kjell Nordang AS
Byggherre Brattøra Eiendom