Hjem >

Brandal Skule

Oppstart: November 2002
Ferdigstilt: Juni 2003
Prosjektgiver: Hareid Kommune

Litt om prosjektet:

Vi tok til på grunnarbeidet november 2002, og skal være ferdig i juni 2003.

Det som har vært utført er graving av byggegrube, bunnledninger, avløpsledninger, omlegging av overvannsledning, omlegging av el. og telegrøfter, tilstelling av uteområder, reperasjon av fotballbane, div, veier og asfaltering.

Hovedentreprenør har vært M. Kristiseter AS
Byggherre Hareid Kommune.