Hjem >

Borgstein Marina
borgstein_marina.jpg

Oppstart: September 2003
Ferdigstilt: November 2003
Prosjektgiver: Borgstein Marina

Vi ble tildelt dette arbeidet i august 2003, som bestod i utgraving av løsmasser og sprenging av fjell ca. 30 000 m3. Det meste av løsmassene ble deponert ved vår deponiplass i Fløstranda, og steinmassene ble deponert ved byggherren sitt anlegg i Brattøra. Det ble konturboret ca. 1 200 m, bygget natursteinmurer, teknisk anlegg for overvann og el./tele. Asfaltering av området ca. 3 200 m2. Vi måtte også legge om en 500 mm overvannsledning ca. 150 m.

Arbeidet ble startet opp 10 september og var avsluttet 26 november.

Området skal brukes som båtoppstillingsplass for vinterlagring.