Hjem >

Avskjæringskanal, Bigset Vest, Hareid Kommune
bigset.jpg

Oppstart: Juli 2003
Ferdigstilt: August 2004
Prosjektgiver: Hareid Kommune

Litt om dette prosjektet:

Dette arbeidet ble vi tildelt i mai 2003.

Arbeidet bestod i graving av avsjæringsgrøft ca. 200 m, bygging av nytt elveløp der det ble brukt Geobent 102 og Geopro SI 401. Det ble bygget ny bro, og hele traseen ble plastret med stein, ca. 1 800 m2.

Byggherre Hareid Kommune.