Hjem >

Hareidsdalen TS tiltak

Vi skal levere massene for oppbygging av grøfter i Hareidsdalen. Arbeidet utføres for Mesta AS, og er trafikksikringstiltak for fylkesveien. Totalt ca 6 000 m3.

Hovedentr. Mesta AS